Hvordan vælger jeg mellem tusindvis af skrifter?
Hvordan ved jeg, om den ene skrift er bedre end den anden?

Hvad gør jeg, hvis jeg skal holde mig til bestemte skrifter i en designmanual?

Hvis du har stillet dig selv disse spørgsmål, sidder du sikkert i en større organisation og løser grafiske opgaver som en vigtigt og væsentlig del af dit arbejde – uden at være uddannet grafiker. Typografikursus.dk – og søsterkurset Layoutkursus.dk – er sat i verden for at inspirere og opkvalificere netop dig, der er begavet med kreativ sans og et sikkert blik, men som har valgt en anden karrierevej end grafikkens.

På Typografikursus.dk får du teoretisk ballast til at træffe velovervejede og fagligt begrundende beslutninger og masser af praktiske værktøjer og inspiration, som du kan omsætte til mindre tvivl og mere sikkerhed i dit arbejde allerede fra første kursusdag.

Undervisningen varetages af Julie Asmussen, der ved siden af sin freelancepraksis som layouter og illustrator har undervist i fagene ‘Layout’, ‘Illustration’ og ‘Typografi’ på DMJX’s netop nedlagte Akademiuddannelse i Design og Kreativitet.

Undervisningen foregår på Indre Nørrebro i København.